Custom Search

::: ::: จุดประสงค์ของการจัดทำบล็อกขึ้นมา เพื่อให้ผู้ที่สนใจ หรือ กำลังเข้าสอบ Tax audit ของ กรมสรรพกร จะได้มีแหล่งหาข้อมูล เพื่อใช้ในการสอบมากขึ้น เพราะทางผู้จัดทำได้ เห็นว่าปัจจุบัน ในการค้นหา ข้อมูลที่จะใช้ในการสอบ นั้น มีน้อยมาก ยิ่งผู้ที่สอบส่วนใหญ่จะเป็นคนทำงาน และ ไม่ค่อยมีเวลาเท่าไหร่นัก ผู้จัดทำจึง ทำบล็อกนี้ขึ้นมา เพื่อรวบรวมข้อมูลที่ใช้ในการทดสอบ ตั้งแต่คุณสมบัติของผู้เข้าสอบ วิชาที่ทำการสอบ โดยเฉพาะ ตัวอย่างแนวข้อสอบ ที่ผู้จัดทำ จะพยายาม หามาให้มากที่สุด เพื่อทุกท่านจะได้ใช้ในการทบทวน การสอบแต่เนิ่นๆ และยินดีรับฟัง ข้อเสนอแนะทุกท่าน เพื่อพัฒนาบล็อกแห่งนี้ ให้เกิดประโยชน์แก่ทุกท่านให้มากที่สุด โดยเสนอความเห็นตามคอมเม้นได้เลยครับ ... ผู้จัดทำหวังว่า บล็อกนี้จะเป็นประโยชน์ กับทุกท่านนะครับ ขอให้โชคดีในการสอบทุกครั้งครับ ...

ข้อสอบเก่า

เป็นของสอบเก่า ของการสอบ cpa เกี่ยวกับวิชาการสอบบัญชี

ซึ่งผู้จัดทำเห็นว่า การฝึกฝนบ่อยครั้ง จะทำให้เข้าใจหลักการ มากกว่า

การท่องจำ ยิ่งหัดทำแบบฝึกหัด หรือ ข้อสอบเก่า ไม่ว่าจะเป็นข้อสอบที่ใด

ถ้าเป็นเรื่องเดียวกัน ยังไงก็ต้องใช้หลักการเหมือนกัน แต่จุดประสงค์ของ

ผู้ออกข้อสอบแต่ละครั้ง ก็มุ่งหวังต่างกันไป ดังนั้น ในความเห็นส่วนตัว

หากเรารู้รอบด้าน ดีกว่า ที่จะมานั่งเก็งข้อสอบ เพราะถ้าเก็งผิด ก็คงไม่ต้อง

พูดถึงว่าท่านจะเขียนอะไร ลงในข้อสอบ แต่ถ้าเก็งถูก แต่ข้อสอบ เป็นโจทย์หลอก

โอกาสที่จะผิดพลาดก็มี ดังนั้นถ้าเรา ทำแบบทดสอบ จากหลายที่ น่าจะเป็น

การดีกว่า หากเห็นด้วยกับผู้จัดทำ ก็ เชิญ หัดทำแบบทดสอบเก่า ของ cpa ได้เลยครับ** ปล ** หากผู้จัดทำ หาข้อสอบเก่า ของ Taxauditor ได้จะมาลงเพิ่มเติมให้

No comments: